banner
Strona Główna •  Remont kościoła •  Galeria •  Kontakt •  Ogłoszenia 16 Grudzień 2017 • 
Nawigacja

Menu

Strona Główna
Remont kościoła
Galeria
Kontakt
Ogłoszenia

O Parafii

Patronka
Historia Parafii
Kościól parafialny
Duszpasterze
Terytorium
Dekanat

Duszpasterstwo

Porządek nabożeństw
Gazetka "Pani Kraśnicka"
Siostry pasjonistki
Świetlica
Biblioteka
Sakramenty i obrzędy

Wspólnoty

Fundacja "Za Bramą"
Akcja Katolicka
Harcerze ZHR
Chór Parafialny
Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafialny Klub Sportowy

Audycja
Gość Niedzielny
Duszpasterze
Ksiądz Proboszcz
Jerzy Zamorski Ks. kan. Jerzy Zamorski, ur. 29.10.1964 w Lublinie, gdzie też uczęszczał do IX LO im. M. Kopernika. 10 grudnia 1988 z rąk J. E. Ks. Bpa Prof. Dra hab. Bolesława Pylaka przyjął święcenia prezbiteratu, zostając magistrem teologii na podstawie pracy pt. "Element religijny w filozofii dziejów u Fryderyka Nietzschego", napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. Dr hab. Czesława Stanisława Bartnika. Skierowany do parafii w Tomaszowie Lubelskim pracował tam do 1991 roku. Objął następnie funkcję wikariusza w lubelskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu psychologii. 6 czerwca 2002 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Uwarunkowania wychowawcze obrazu siebie u alumnów Wyższych Seminariów Duchownych", przygotowaną pod kierunkiem Prof. Dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej. Od 1995 pełnił funkcję prefekta w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Decyzją Metropolity Lubelskiego - abp. Józefa Życińskiego skierowany do pracy w naszej parafii. Urząd ten objął dnia 11 marca 2007 r. Od maja również dziekan dekanatu kraśnickiego.


Księża Wikariusze:
Ks. Mirosław Piątek Ks. Mirosław Piątek
Jest nam znany od kilku miesięcy jako rezydent. Obecnie otrzymał nominację na wikariusza naszej parafii. Urodzony 24 maja 1973 r. w Opolu Lubelskim. Święcenia przyjął 30 maja 1998 r. Jest magistrem teologii. Na drodze powołania swoją osobą ubogacił kilka parafii: 1998 – 2005 -Poniatowa; 2005 – 2007 - Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie; 2007 – 2009 - Krzczonów; 2009 – 2011- Św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie.
Ks. Tomasz Zgórka Ks. Tomasz Zgórka
Pochodzi z parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2003r z rąk Ks. abpa Józefa Życińskiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił fragment z Ps.21 „ Pragnienie serca mojego dałeś mi Panie i prośbie ust moich nie odmówiłeś. Będę opiewał i wysławiał moc Twoją”. Parafie w których posługiwał to par. św. Brata Alberta w Puławach, św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej, Najświętszego Zbawiciela w Lublinie, Przemienienia Pańskiego w Sawinie, a od od 2012r w Parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Jest opiekunem Wspólnoty Krwi Chrystusa, Parafialnego Koła Caritas, Chóru Parafialnego. Ks. Tomasz sprawuje Eucharystię i prowadzi nabożeństwo o uzdrowienie w każdą drugą sobotę miesiąca o godz.18.00 na którą serdecznie zaprasza.
Ks. Mateusz  Stawecki Ks. Mateusz Stawecki
Decyzją Księdza Arcybiskupa do pracy w naszej parafii został skierowany Ks. Mateusz Stawecki. Pochodzi on z parafii św. Michała Archanioła w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 1 czerwca 2013 r. z rąk Ks. abpa Stanisława Budzika i nasza parafia jest pierwszą, w której przyszło mu pełnić posługę kapłańską.
Ks. Witold Kuś Ks. Witold Kuś
Nazywam się Witold Kuś i od 1 lipca 2016 r. pełnię funkcję wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Urodziłem się w 1972 roku i całe moje dzieciństwo i młodość związane były z moją rodzinną miejscowością Opole Lubelskie. Tam zostałem ochrzczony, przystąpiłem do Pierwszej Komunii Świętej, otrzymałem sakrament bierzmowania. Tam też uczęszczałem do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, które ukończyłem zdając egzamin dojrzałości. W tym środowisku rodziło się i dojrzewało moje powołanie kapłańskie, w efekcie czego wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po ukończeniu formacji seminaryjnej 30 maja 1998 r. otrzymałem święcenia kapłańskie w lubelskiej Archikatedrze z rąk nieżyjącego już ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Decyzją ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika zostałem zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii św. Marii Magdaleny w Sernikach i otrzymałem nominację do tutejszej parafii.
Dziękuję za serdeczne przyjęcie mnie i wszelkie oznaki życzliwości. Proszę wszystkich o modlitwę tak za mnie, jak i za wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii.
Ks. Piotr Tylus Ks. Piotr Tylus
Ksiądz Piotr Tylus urodził się 3 listopada 1964 roku w Kraśniku. Pochodzi z parafii Potok Wielki. Jest najstarszym z sześciorga rodzeństwa, rodziców Jana i Kazimiery z domu Duda. Szkołę Podstawową ukończył w 1979 roku i kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zaklikowie. Po maturze, w 1983 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i ukończył je z tytułem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w lubelskiej Archikatedrze 10 grudnia 1988 roku.
Pierwszym miejscem pracy duszpasterskiej i katechetycznej była parafia świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie, skąd w 1992 roku został skierowany do pracy w parafii św. Józefa Robotnika w Kraśniku Fabrycznym. W roku 1993 został przeniesiony do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Siedliszczu, gdzie pracując jako wikariusz i katecheta studiował jednocześnie na wydziale teologii pastoralnej KUL i w 1995 roku uzyskał tytuł licencjata teologii. W latach 1995-1996 pracował jako wikariusz i katecheta w parafii Wniebowzięcia NMP w Milejowie, potem, w latach 1996-2001 w parafii św. Wojciecha i Matki Bożej Ostrobramskiej w Wierzbicy, skąd został przeniesiony do parafii św. Trójcy w Popkowicach, gdzie pracował do lipca 2004 roku. W tym też roku otrzymał funkcję proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Żukowie. Od 2005 roku pracował jako kapelan w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i DSK w Lublinie, a następnie w 2006 roku podjął pracę w parafii św. Wawrzyńca w Żółkiewce, by w tym też roku, ze względu na stan zdrowia, zamieszkać w charakterze rezydenta w parafii św. Jozafata w Rejowcu Osadzie. W roku 2007 został wikariuszem w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, gdzie pracował do roku 2012. Na przełomie lat 2012-2013 mieszkał jako rezydent w parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, pomagał również w pracy duszpasterskiej w parafii św. Marcina w Lublinie-Zemborzycach, gdzie od 2013 do 2016 mieszkał jako rezydent i pracował w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.
Od dnia 11września 2016 roku zamieszkał w charakterze rezydenta i podjął pracę duszpasterską w parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku.


Księża którzy pracowali w naszej parafii:
Ks. Grzegorz Mikula Ks. Grzegorz Mikula
Od pierwszego lipca 2015 mam przyjemność mieszkać i pracować przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku jako rezydent.
Moi dziadkowie urodzili się stosunkowo blisko Kraśnika (koło Sandomierza), pokolenie moich rodziców, tak jak i moje pokolenie urodziło się i wychowywało w USA. A więc jestem z drugiego pokolenia urodzonego w tamtym wielkim państwie. Mimo tego, zawsze pamiętaliśmy o tym, skąd nasza rodzina pochodziła i gdzie są nasze prawdziwe „korzenie”. A więc wyrastałem w domu, w którym szanowano i kultywowano kulturę polską w różnych jej wymiarach. I chociaż moi przodkowie zawdzięczali Stanom Zjednoczonym tak wiele, wtedy kiedy z powodów społeczno-politycznych ciężko było cokolwiek osiągnąć w „starym kraju”, tamto państwo zawsze było krajem urodzenia, podczas gdy Polska traktowana była jak Ojczyzna.
Po ukończeniu studiów świeckich z zakresu wychowania muzycznego i po rozpoczęciu pracy w tej dziedzinie jako nauczyciel muzyki chóralnej, zacząłem przyjeżdżać do Polski na wakacje, goszcząc u krewnych i biorąc udział w kursach językowych prowadzonych poprzez Instytut Badań Polonijnych UJ w Krakowie. Pierwszy mój kurs językowy jednak był zorganizowany przez KUL w Lublinie. Nie spodziewałem się, że kilka lat później przekroczę próg Seminarium Archidiecezjalnego Lubelskiego jako alumn, ale właśnie tak się stało i rozpocząłem w naszym seminarium studia filozoficzne oraz teologiczne prowadzące do kapłaństwa.
W maju w 1987 r. otrzymałem święcenia diakonatu z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego, Bolesława Pylaka. Kilka miesięcy później w dniu 12 grudnia 1987 r. (dzień Matki Bożej de Guadalupe, patronki Ameryki Północnej), otrzymałem święcenia kapłańskie w katedrze w Lublinie. Po święceniach, z powodu nagłej potrzeby kapłanów w nowo powstających parafiach, zostałem skierowany do parafii św. Józefa w Lublinie, nieco później broniąc magisterium z zakresu teologii. Po obronie magisterium zostałem skierowany na studia licencjackie na Wydziale Teologii Duchowości KUL-u. W tym samym czasie służyłem jako kapelan studentów męskich. Po obronie licencjatu w 1990 r. moja droga kapłańska sprowadziła mnie z powrotem do USA, gdzie przez ostatnie 25 lat zajmowałem się pracą duszpasterską w różnych diecezjach. Rok temu wróciłem do „domu duchowego” czyli do Archidiecezji Lubelskiej.
Ks. Wiesław Rycerz Ks. Wiesław Rycerz
Urodził się 18 października 1970 roku w Turobinie. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Mając osiemnaście lat wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Seminarium ukończył w 1995 roku i został skierowany do pracy w parafii pw. św. Józefa w Kraśniku Fabrycznym. Po trzech latach pracy w tej parafii został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Zakrzówku. Z Zakrzówka powędrował na wschód do dawnej siedziby biskupów chełmskich - Kumowa. Po sześciu latach pracy w tej parafii został przeniesiony do Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Od lipca 2014 roku rozpoczął pracę w naszej parafii.
Ks. Michał Szadziuk Ks. Michał Szadziuk
Urodził się w Chełmie. Został ochrzczony w Bazylice NMP w Chełmie, ale później należał do parafii Przenajświętszej Trójcy. W Chełmie spędził swoje dzieciństwo i okres młodości. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2008 r. z rąk śp. Ks. Abpa Józefa Życińskiego. Po święceniach pracował w parafii św. Józefa w Świdniku. W ramach posługi duszpasterskiej opiekował się grupami i wspólnotami parafialnymi oraz katechizował w szkołach- podstawowej, gimnazjum i liceum. Jego dewiza życiowa to Ad maiorem Dei gloriam (na większą chwałę Boga). Na obrazku prymicyjnym umieścił zawołanie z Te Deum: Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Od lipca 2012 roku pełni funkcję wikariusza w naszej parafii.
Ks. Paweł Zdybel Ks. Paweł Zdybel
Urodził się w Lublinie. Początkowo należał do parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie i tam przyjął chrzest. W 1993 r. została utworzona nowa parafia p.w. Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni. W tej parafii spędził swoje dzieciństwo. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. W 2000 roku przeprowadził się do Dominowa koło Lublina. Sześć lat później, należąc już do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku, wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2012 r. z rąk J.E. Ks. Abpa Stanisława Budzika, a dnia 26 czerwca został skierowany do pracy w naszej parafii. Na swoim obrazku prymicyjnym napisał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Od lipca 2012 roku pełni funkcję wikariusza w naszej parafii.
Ks. Rafał Pastwa, ur. 12.11.1980 r., święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 r. z rąk J.E. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Wikariusz w parafiach Narodzenia NMP w Chełmie oraz Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim. Od 2007 r. pracuje w naszej parafii. Założyciel Fundacji "Za Bramą" i Parafialnego Klubu Sportowego "Za Bramą". Opiekun Akcji Katolickiej i Redaktor Naczelny "Pani Kraśnickiej". Aktualnie jest doktorantem z zakresu bioetyki na KUL Jana Pawła II.
Prywatna strona internetowa: www.rafalpastwa.pl

Ks. Robert Młynarczyk. Opiekun Kółek Różańcowych, Legionu Maryi i Rodziny Radia Maryja. Jest prefektem w LO im. T. Kościuszki.

Ks. Robert Włosek. Opiekun lektorów i ministrantów. Jest prefektem w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku.


Ks. Radosław Gąska. Opiekun harcerzy i scholki dziecięcej oraz młodzieżowej. Jest prefektem w LO im. T. Kościuszki

ks. Tomasz Makara Ks. Tomasz Makara. Decyzją Księdza Arcybiskupa dotychczasowy wikariusz naszej parafii – Ksiądz Tomasz Makara został skierowany do posługi w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie. Dziękujemy Księdzu Tomaszowi za dobro, jakie wniósł do naszej wspólnoty.WIRTUALNY SPACER
Wirtualny spacer
po Naszej Świątyni
Czytania na dziś:


Wyświetl pełną wersję czytań
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Przetłumacz stronę